اجرای حکم اعدام عاملان بمب‌گذاری کلانتری ۱۲ زاهدان

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082618979/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86