اطلاعیه‌ای درباره اعلام نتایج نهایی آزمون جذب مترجم رسمی قوه‌ قضائیه سال ۱۴۰۱

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060503403/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87