اعدام عاملان حمله تروریستی به شاهچراغ/ بازداشت یک دادستان مازندرانی/ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042314557/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84