توزیع داروی سقط‌ جنین در برخی پلتفرم‌های آنلاین/ پرونده تخلفات «فروش اینترنتی دارو» باز است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402060704942/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA