خواندن صبح چهارشنبه 14 دسامبر


آنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

در 14 دسامبر 2022
در ساعت 10:14 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. برای پیشنهاد یک قطعه برای بررسی، به ما ایمیل بزنید [email protected].

در اینجا صبح چهارشنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح چهارشنبه 14 دسامبر،
وبلاگ SCOTUS (14 دسامبر 2022، 10:14 صبح)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2022/12/the-morning-read-for-wednesday-dec-14/