ویدیو/ وقتی کلاهبردارها، دندان طمع را نشانه می‌گیرند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402120603597/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF