پنجشنبه، 6 ژوئیه 2023 – چقدر جذاب


پنجشنبه 6 جولای 2023

«موارد ساختگی قانون بدی می‌سازند: چرا دادگاه عالی هرگز نباید به 303 Creative رسیدگی می‌کرد — بخش 1 از 2». آدام یونیکوفسکی دارد این پست در سایت Substack خود، “خبرنامه حقوقی آدام”.

نوشته شده در 8:53 توسط هوارد باشمن
منبع: https://،wappealing.abovethelaw.com/2023/07/06/#206904