کار در غسالخانه و گواهی سلامت روانی مشکل حجاب را حل نمی‌کند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042616986/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF