کانون وکلا مشکل اساسی با اسکودا ندارد/ نتایج آزمون وکالت یک ماه و نیم دیگر اعلام می‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052314558/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87