آخرین مهلت 30 نوامبر برای وکلای میشیگان برای تمدید مجوزهای قانونی بدون پرداخت هزینه تأخیر


وکلای میشیگان باید تمدید سالانه مجوزهای حقوقی و افشای وکالت خود را تا 30 نوامبر تکمیل کنند تا از پرداخت 50 دلار هزینه تأخیر جلوگیری کنند.

وکلای ایالتی میشیگان یادآوری و اطلاعات مربوط به آن را در وب سایت خود قرار داده است. الف را فراهم می کند ارتباط دادن برای وکلایی که مایل به افشای اطلاعات و تمدید مجوز خود هستند. (وکلا می توانند روی پیوند کلیک کرده و پس از ورود به سایت نوار ایالتی، روی “تمدید مجوز قانونی خود اکنون” در پایین سایت کلیک کنند. بازنش، رمز عبور می تواند تکمیل شود. اینجا.)


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/720710050/0/law/legal-news/