آلبانی لاو گراد سرود معروف کریسمس را نوشت


در حالی که دانشجویان حقوق برای تعطیلات زمست، به خانه می روند و میلیون ها آمریکایی می خواهند برای تعطیلات “خانه” باشند، ممکن است آهنگ “I’ll be Home for Christmas” را به ذهن بیاورد که اتفاقا توسط یک آلب، نوشته شده است. فارغ التحصیل دانشکده حقوق.

در حالی که بینگ کرازبی سرود معروف را در سال 1943 ضبط کرد، این جیمز کیمبال “کیم” گانون، فارغ التحصیل سال 1934 دانشکده حقوق آلب، بود که طبق اعلام مدرسه، کلمات بدنام را درباره خانه بودن “اگر فقط در رویاهای من” نوشت.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/722777384/0/law/legal-news/