افزایش دستمزد همکاران در شرکت های آمریکایی در لندن ادامه دارد


Cleary Gottlieb Steen & Hamilton جدیدترین شرکت مستقر در ایالات متحده است که بسته های پرداختی را برای همکاران تازه واجد شرایط خود در لندن افزایش می دهد. آنها اکنون 160000 پوند از 140000 پوند به خانه خواهند برد که 14 درصد افزایش یافته است.

این شرکت گفت که تغییرات در حقوق از اول ژانویه 2023 اعمال می شود. هیچ افزایشی در حقوق کارآموزان این شرکت وجود نداشته است.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/722531074/0/law/legal-news/