بررسی مشکلات معادن و صنایع در شهرستان‌های اهر و هریس

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402071208363/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3