تجربه برنامه‌های دارای مجوز Clio (2022)


همانطور که در مقاله قبلی اشاره شد، Clio برنامه اپلیکیشن تعبیه شده خود را راه اندازی کرده است. این به شرکای منتخب اجازه می‌دهد تا برنامه‌ها را «در برگه موضوع» ادغام کنند. این بخشی از تلاش مستمر برای ترویج تجربه کاربری مثبت برای کاربران Clio در پلتفرم‌های شریک شخص ثالث است. به هر حال، Clio نمی‌تواند آن سیستم‌عامل فنی قانونی باشد که می‌خواهد باشد، اگر تجربه کاربری آن شبیه یک لحاف تکه‌کاری باشد.

این به این م،ی است که طبق عقل، Clio باید سطح مشخصی از کنترل را روی برنامه هایی که با آنها ادغام می شود حفظ کند. اما همچنان باید تا حد امکان برای شرکای ادغام باز باشد. اساساً، باید یک روش فرمولی برای مشارکت با توسعه دهندگان برنامه داشته باشد. قرار نیست همه شرکای بالقوه آن منابع و تجربه برنامه هایی مانند Lawmatics را داشته باشند.

برنامه های تایید شده و جاسازی شده Clio

Clio این مشکل را با برنامه Clio Certified Apps حل می کند. در این برنامه مزایای زیادی برای تشویق استفاده از برنامه وجود دارد، از جمله توانایی ساخت یک برنامه تعبیه شده.

برای واجد شرایط ساختن در برگه یک موضوع، یک توسعه دهنده باید معیارهای خاصی را داشته باشد. این معیارها، در بیشتر موارد، مطابق با تجربه کاربر هستند. برنامه‌ها باید 99.5 درصد به‌صورت خودکار 30 روزه داشته باشند و ارزش مشتری قابل اثباتی را ارائه دهند. شرکا همچنین باید متعهد شوند که حدا،ر یک روز از پشتیب، مشتری پشتیب، کنند.

تجربه برنامه یکپارچه Clio

اگرچه شرکا از همکاری نزدیک تر با تیم کلیو بهره مند می شوند، اما منفعت آنها نیز متعلق به کلیو است. یک تجربه کاربری ساده تر به این م،ی است که کاربران بیشتری از برنامه استفاده می کنند. برنامه‌نویسان معتبر برنامه م،م به پیاده‌سازی «افزودن به Clio» هستند. این یک پروتکل ورود به سیستم است که از یک ورود به سیستم استفاده می کند تا به کاربران اجازه دهد به سادگی وارد Clio شوند و آنها به هر دو برنامه وارد شوند.

چگونه آن را دریافت کنیم

آیا برای ،ب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی تغییر تجربه کاربری Clio آماده هستید؟ بررسی کامل ما از Clio Manage را در بررسی های محصول ما بررسی کنید. در اینجا، می‌تو،د نظرات انجمن را بخو،د، ویژگی‌ها را مقایسه کنید، و ویدیوهای نمایشی دیگر را ببینید. اگر مشتاق پرش هستید، به آنجا بروید Clio.com و یک نسخه آزمایشی یا نسخه ی نمایشی رایگان دریافت کنید.

آ،ین به روز رس، در 5 دسامبر 2022


منبع: https://lawyerist.com/news/clio-certified-embedded-apps/