توسعه پوشش حمایتی صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402090704825/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88-%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC