دونالد ترامپ ممنون که مجبور نیست برای چند روز به دادگاه بازگردد – همچنین ببینیدقطعا از همه برنده شدن خسته شدم: دونالد ترامپ واقعا از حضور در دادگاه لذت نمی برد.

ک،یک از آرشیو: “این تعطیلات کار می کنی؟” درخت تصمیم

رتبه بندی Mayhem: ما در مورد شورش USNWR (و فصل جایزه) در پاد،ت این هفته صحبت می کنیم.

به یاد داشته باشید که وارد شوید: مسابقه کارت تعطیلات فراتر از قانون هم اکنون آثار را می پذیرد.

The post دونالد ترامپ سپاسگزار است که مجبور نیست برای چند روز به دادگاه بازگردد – همچنین ببینید اولین بار در بالاتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2022/11/donald-t،p-thankful-he-doesnt-have-to-go-back-to-court-for-a-few-days-see-also/