زنده در 3 ET Today: پنل هفته Legaltech به داستان های برتر در زمینه فناوری حقوقی و نوآوری می پردازد


زنده امروز در 3 ET، هفته‌نامه Legaltech Week است، برنامه‌ای که در آن گروهی از رو،مه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان در مورد اخبار برتر در فناوری حقوقی و نوآوری‌های حقوقی بحث می‌کنند.

از جمله داستان های در دستور کار امروز:

اگر قبلا این کار را نکرده اید، شما می تو،د برای حضور در اینجا رایگان ثبت نام کنید. یکبار ثبت نام کنید و در تمام جلسات بعدی ثبت نام کنید. همچنین می تو،د ،مت های قبلی را تماشا کنید به ،وان پاد،ت یا در یوتیوب.

،یب پانل های ما هفته به هفته تغییر می کند، اما اعضای ثابت ما عبارتند از:

امیدواریم شما به ما بپیوندید.


منبع: https://www.lawnext.com/2023/07/live-at-3-et-today-the-legaltech-week-panel-looks-at-the-top-stories-in-legal-tech-and-innovation.html