موانع پیش روی اولین تولیدکننده انحصاری محصولات سلامت‌محور کشور برداشته شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402120804842/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1