ویدئو/پلمب بنگاه املاکی که در شعبه‌های مختلف فعالیت می‌کرد!

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041710771/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF