کاخ سفید ابتکارات ایمنی عمومی را در آستانه نشست کشورهای قبیله ای اعلام کرد


،ت بایدن قصد دارد در اج، دو روزه کشورهای قبیله ای در واشنگتن دی سی در روزهای چهارشنبه 30 نوامبر و پنجشنبه 1 دسامبر تعهدات جدیدی را به رهبران قبایل بپذیرد.

کاخ سفید تعدادی از اقدامات برنامه ریزی شده را منتشر کرد روز چهارشنبه برای بهبود کار با ،ت های قبیله ای، از جمله مجموعه ای از ابتکارات برای بهبود امنیت عمومی.

چندین پیشرفت پیشنهادی برای ایمنی عمومی حول محور رسیدگی به بحران جاری افراد بومی کشته یا مفقود شده است.

FBI و دفتر امور هند تفاهم نامه جدیدی را برای بهبود هماهنگی اجرای قانون امضا خواهند کرد و پرسنل جدیدی از جمله یک بازپرس جنایی را که برای رسیدگی به افراد بومی مفقود یا کشته شده اختصاص داده شده است، استخدام خواهند کرد.

و، دادگستری در نظر دارد در سال 2023 یک گردهمایی عدالت زیست محیطی را میزب، کند، جایی که آنها توصیه های رهبران قبایل را دریافت کرده و استراتژی هایی را برای رسیدگی به جنایات زیست محیطی، آلودگی و تغییرات آب و هوایی در کشور هند ایجاد خواهند کرد.

به ،وان بخشی از فرمان اجرایی بایدن در مورد بهبود امنیت عمومی و مسائل مربوط به عدالت کیفری در کشور هند، و، دادگستری اولین رابط خدمات ارتباطی ملی بومیان آمریکا را اعلام خواهد کرد.

برنامه های عملیاتی به روز شده برای ابتکار سال 2022 به رهبری وکلای ایالات متحده و مجریان قانون برای رسیدگی به نرخ های نامتن، بالای خشونت نیز در دستور کار است. این طرح ها که با جوامع قبیله ای ایجاد شده است، قرار است به هماهنگی، حمایت از قرب،ان و سایر نگر، های مربوط به امنیت عمومی مربوط به افراد بومی گم شده یا کشته شده بپردازد.

همچنین تلاش گسترده‌ای برای مق، با اپیدمی افراد بومی مفقود یا کشته شده از طریق تقویت قابلیت‌های خط تلفن ملی قاچاق انسان انجام خواهد شد، از جمله اطمینان از اینکه ارائه‌دهندگان مراقبت از آگاهی فرهنگی لازم برای کار با انواع افراد بومی و گویش‌ها برخوردار هستند.

این تلاش شامل کار با گروه متنوع تری از ارائه دهندگان برای ارجاع از طریق خط تلفن خواهد بود.

اولین نشست حضوری در 6 سال گذشته روز چهارشنبه 30 نوامبر آغاز خواهد شد و به صورت زنده از واشنگتن دی سی پخش خواهد شد. اینجا.


منبع: https://thecrimereport.org/2022/11/30/white-،use-announces-public-safety-initiatives-ahead-of-tribal-nations-summit/