100+ پرونده دادگاه عالی که همه باید بدانند


روز جمعه در ساعت 3:00 ET، جامعه فدرالیست میزبان یک وبینار درباره کتاب جدید ما، مقدمه ای بر قانون اساسی: بیش از 100 پرونده دادگاه عالی که همه باید بدانند. ما در مورد نسخه جدید صحبت خواهیم کرد شومیزو همچنین جلد گالینگور تازه منتشر شده کتاب میز قهوه خوری. ما همچنین ویدیوهای جدید خود را برای اولین بار عرضه خواهیم کرد دابز و پل. بعلاوه، شرکت کنندگان با پرداخت هزینه وارد یک نقاشی می شوند، کپی کتاب میز قهوه با امضا.

ما از خوانندگان سؤال خواهیم کرد. امیدواریم بتو،د بپیوندید!


منبع: https://reason.com/volokh/2022/12/15/talk-with-the-aut،rs-an-introduction-to-cons،utional-law-100-supreme-court-cases-everyone-s،uld-know/